Přijímací řízení

Průběh

Po celou dobu řízení můžete na výše uvedených webových stránkách sledovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte. Sami takto můžete aktivně sledovat, kde je dítě přijato.

Co lze dělat v případě problému

Pokud se vám nedaří do systému přihlásit, ať již při prvotním generování žádosti nebo následně, kontaktujte správce systému na emailové adrese: správce systému. V textu popisu vašeho problému uveďte potřebné údaje (jako jméno dítěte, identifikátor žádosti, příp. číslo pojištěnce - dítěte, používaný operační systém a používaný internetový prohlížeč).