Metodická doporučení

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Doporučující materiál Desatero pro rodiče dětí předškolního věku  (dále Desatero pro rodiče) je určen rodičům dětí, kteří se zajímají o vzdělávání svého dítěte a chtějí se seznámit s přehledem základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní školy. Ke stažení zde: Desatero pro rodiče

Doporučení MŠMT k zápisům do základních škol

Informace k organizaci zápisů k povinné školní docházce [pdf 150 kB]

Výše uvedený materiál doporučuje nepřekročit dobu 20 minut pro komunikaci pedagoga s budoucími žáky v rámci motivační části. Tato doba totiž odpovídá věkové vyzrálosti a schopnostem dítěte k soustředění. V případě, že škola připraví ale i jiné aktivity spojené s pozorováním dovedností dítěte na různých místech školy a s rozličnými formami podobné herním činnostem, může být tato doba až 60 minut.

U zápisu k povinné školní docházce je vhodné vycházet z očekávaných výstupů Rámcových vzdělávacích programů pro předškolní vzdělávání (RVP PV), z jejich Konkretizovaných očekávaných výstupů (KOV), které jsou od roku 2012 přílohou RVP PV.

Zákonný zástupce dítěte má povinnost přihlásit dítě k zápisu v termínu od 1. do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Pokud není dítě po dovršení šestého roku dostatečně zralé, může mu ředitel nástup do základní školy na základě posouzení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa o jeden rok odložit. Nejpozději musí ale dítě nastoupit povinnou školní docházku v osmi letech.

Plnění povinné školní docházky v zahraničí

Vešteré informace poskytuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR zde: Vzdělávání žáků v zahraničí