Základní škola Pardubice-Svítkov, Školní 748

IČO: 
48161144
Jméno ředitelky/le: 
Ing. Monika Dobruská
Ulice: 
Školní
č.p.: 
748
PSČ: 
530 06
Telefon: 
466 303 273/303 444ř., 603 831 778
Datová schránka: 
maphqbk
Adresa poskytování vzdělání: 
Školní 748
Vypsaná volná místa: 
73

Příjem žádostí: 15.4.2020 -22.4.2020

REZERVACE termínů provedené v aplikaci SE RUŠÍ !!!! 

Příjem žádostí o přijetí dítěte i odklad školní docházky bude probíhat z důvodu mimořádné situace způsobené epidemií koronaviru ve všech školách zřizovaných statutárním městem Pardubice v daném termínu BEZ PŔÍTOMNOSTI DĚTÍ - pouze korespondečně! 

Podání žádosti lze uskutečnit těmito způsoby:

 • zasláním do datové schránky školy se všemi přílohami (datovou schránku musí mít fyzická osoba - zákonný zástupce dítěte, nesmí to být firma)
 • zasláním vytištěné, podepsané a se všemi přílohami poštou (nejlépe doporučeně)
 • e-mailem se všemi přílohami - pouze, jestliže má zákonný zástupce elektronický podpis (nelze poslat prostý e-mail)
 • osobním podáním pouze 16.4.2020 a 20.4.2020 od 8:00-9:00 hodin u bočního vchodu v zalepené obálce vhozením do přistaveného boxu!!! (zvoňte na sekretariát)

Dopis, datová schánka, e-mail s elektronickým podpisem, obálka bude obrashovat:

 • KOPIE rodného listu dítěte - nutné
 • Doložení skutečného bydliště dítěte ve spádovém obvodu školy (jestliže chcete započítat body dle kritérií) a budou doložena jedním z následujích způsobů: 
 1. předložení výpisu z katastru nemovitostí osvědčující, že žadatel je vlastník, spoluvlastník nebo osoba oprávněná z věcného břemene (služebnosti bytu) k užívání objektu
 2. doložení kopie platné nájemní či podnájemní smlouvy k objektu či bytu na dané adrese
 3. doložení ověřeného písemného prohlášení vlastníka nemovitosti o souhlasu s užíváním objektu či bytu na dané adrese žadatelem a uvedení případného rodinného vztahu žadatele a vlatníka 
 4. doložení jiného dokladu o užívacím právu k objektu či bytu na dané adrese v odlišných případech, než je uvedeno výše.
 • Starší sourozenec/sourozenci jsou žáky ZŠ Pardubice-Svítkov - uveďte jjméno, příjmení a třídu sourozence zapisovaného dítěte. Ověří ve škole, ale sdělením této informace urychlíte proces řízení.

Přílohy k žádosti o ODKLAD:

Dle ustanovení § 37 odst.1 Školského zákona: Není-li dítě tělesně či duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradnského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

 • KOPIE rodného listu dítěte - nutné
 • Stanovisko odborného lékaře nebo klinického psychologa - možnost i kopie
 • Posouzení školní zralosti, kterou vystavilo školské poradenské pracoviště - možnost i kopie

Pokud tyto přílohy nemůžete doplnit, protože se Vám je z důvodu nouzové situace nepodařilo zajistit, podejte žádost o odklad bez nich!!! Ředitelka školy řízení přeruší a stanoví Vám dodatečnou lhůtu na jejich doplnění!!!

POZOR!!! Vyplnění přihlášky v aplikaci není její PODÁNÍ!!! Podání lze uskutečnit pouze výše uvedeným způsobem. 

Vše naleznete na www.zssvitkov.cz v AKTUALITÁCH !!!

Děkujeme  heart

 

Ulice

Ulice
8. května
Artura Krause
Bacháčkova
Benešovo náměstí
Boženy Němcové
Boženy Vikové-Kunětické
Branecká
Březová
Čacké
Češkova
Chotkova
Chrudimská
Čihákova
Čs. armády
Demokratické mládeže
Devotyho
Dlouhá
Do Polí
Do Zahrádek
Dostihová
Dr. Matouška
Dražkovická
Dubánkova
Dubová
Františka Ventury
Gorkého
Habřinská
Holcova
Hradčanská
Husitská
Jana Palacha
Jilemnického
Jiránkova
Josefa Poppera
Josefa Ressla
K Barvírně
K Besedě
K Blahobytu
K Dolíčku
K Dubině
K Hladíkovu
K Pašti
K Pišici
K Rybníčku
K Vápence, Pardubice V
K Vinici
K Višňovce
Kašparova
Ke Mlýnu
Ke Splávku
Ke Stájím
Kokešova
Kolonie
Konečná
Kostnická
kpt. Nálepky
kpt. Poplera
Křemenská
Laty Brandisové
Letecká
Lexova
Máchova
Marty Exnarové
Mikulovická
Milheimova
Motoristů
Na Humenském
Na Klínku
Na Návsi
Na Parohách
Na Spravedlnosti
Na Staré poště
Na Štěpnici
Na Záboří
náměstí Dukelských hrdinů
Nemošická, Zelené Předměstí
Obětí 24. srpna
Olšová
Orebská
Pichlova
Pod Břízkami
Pod Vinicí
Popkovická
Pražská
Přeloučská
Přerovská
Raisova
Rokycanova
Rožkova
S. K. Neumanna
Široká
Sjezdová
Školní
Sokolovská
Sportovců
Srnojedská
Staňkova
Svobody
Táborská
Teplého
Terezy Novákové
U Bylanky
U Krematoria
U Moruší
U Panasonicu
U Parku
U Suchého dubu
U Trojice, Svítkov
U Zastávky
V Borku
V Chaloupkách
V Oklikách
V Ráji
V Uličce
Vašákova
Wolkerova
Za Oborou
Zborovské náměstí
Železničního pluku
Žižkova

Části obce

Část obce
Dražkovice
Lány na Důlku
Nové Jesenčany
Opočínek
Popkovice
Staré Čívice
Svítkov
Zelené Předměstí
Seznam přijatých dětí, zveřejněno dne: 13.5.2020, do dne: 13.6.2020