Základní škola Pardubice-Studánka, Pod Zahradami 317

IČO: 
48161276
Jméno ředitelky/le: 
Mgr. Filip Patlevič
Ulice: 
Pod Zahradami
č.p.: 
317
PSČ: 
530 03
Telefon: 
466 654 313ř., 603 203 593
Datová schránka: 
cp7eufd
Adresa poskytování vzdělání: 
Pod Zahradami 317
Vypsaná volná místa: 
90

Zápis není v žád­­­ném přípa­­­dě zkoušk­ou: Pro­­­­­bíhá ja­ko řízený roz­hovor mezi za­­­pi­­­su­­­jí­­­cí paní uči­­­telkou a dí­t­ě­­­tem, sle­­­duje­­­me výs­­­lovnost a slovní zá­s­o­bu dí­t­ě­­­te (např. před­sta­­­vení se, bás­­­nička ne­­­bo krátké vy­­­právění), dále zjišť­uje­­­me, zda dí­­­tě ro­zeznává barvy a ge­o­­­me­t­­­rické tva­­­ry, zda má základní před­stavu ma­­­te­­­ma­­­tické řa­­­dy (1 - 5), může předvést, že již ro­zeznává něk­­­te­rá pís­­­menka (ale sa­­­mozřejmě ne­­­mu­­­sí). Ověř­­­uje­­­me rovněž grafo­­­mo­­­to­­­rické dovednos­­­ti dí­t­ě­­­te (kre­s­­­ba po­stavy, obkre­s­lení předkre­s­lených tva­rů).

Ško­­­la může do­po­ru­­­čit zvážení odkla­­­du, pokud se dí­­­tě při zápi­­­su jeví ja­ko ne­zra­­­lé, ale ko­nečné roz­hodnutí je vž­­­dy na ro­­­di­­­čích. Do­po­ru­­­čuje­­­me po­ra­­­dit se s paní uči­­­telkou v ­­­ma­­­teřské ško­le, kte­rá je také schopná od­hadnout zra­­­lost dí­t­ě­­­te.

Ve školním roce 2020/2021 budou v 1. třídách vyučovat tyto paní učitelky.

1.A Mgr. Lada Burgetová- genetická metoda čtení, matematika prof. Hejného, psací písmo vázané

1.B Mgr. Marcela Patlevičová- genetická metoda čtení, formativní hodnocení - slovní, matematika prof. Hejného, psací písmo nevázané

1.C Mgr. Karolina Kuhnová- genetická metoda čtení, formativní hodnocení - slovní, matematika prof. Hejného, psací písmo nevázané

1.D Mgr. Martina Burgetová - genetická metoda čtení, matematika prof. Hejného, psací písmo vázané

Formativní hodnocení nejsou jen písemné komentáře místo známek. Je to soubor strategií a postupů, které mají společnou jednu věc - snahu o maximální zpětnou vazbu pro učitele i žáka o tom, jak probíhá žákův vzděláváci proces. Formativní hodnocení primárně nesrovnává žáky mezi sebou, ale soustředí se na dosahování cílů u jednotlivců.

Podrobnosti k výuce matematiky prof. Milana Hejného (https://www.zs-studanka.cz/studanka/hejneho-metoda-pro-rodice.pdf).

 

 

Ulice

Ulice
22. července
28. října
5. května
Akátová
Bartoňova
Bělobranská dubina
Benedettiho
Bezdíčkova
Blahoutova
Boční
Boháčova
Bokova
Borská
Brigádníků
Bubeníkova
Bubeníkovy sady
Bulharská
Čechovo nábřeží
Černoborská
Dašická
Dělnická
Divišova
Do Nového
Drozdická
Dubinská
Dubové návrší
Dubská
Erno Košťála
Fibichova
Fidrova
Fučíkova
Gebauerova
Holandská
Holubova
Hostovická
Hraniční
Hromádkova
Hůrka
Husova
Jabloňová
Jana Zajíce
Josefa Janáčka
JUDr. Krpaty
K Hřebčinci
K Lesu
K Pardubičkám
K Přejezdu
K Pustinám
K Silu
K Zámečku
Ke Hrázi
Ke Hřbitovu
Ke Hřišti
Ke Kamenci
Ke Kobelnici
Ke Trati
Ke Tvrzi
Komenského
Kotkova
Kovárenská
Krátká
Kyjevská
Lánská
Lesní
Lidmily Malé
Luční
Luďka Matury
Mandysova
Mezi Mosty
Mnětická
MUDr. Ducháčkové
Musílkova
Na Babce
Na Benátkách
Na Brázdách
Na Bukovině
Na Drážce
Na Haldě
Na Hrázi
Na Klárce
Na Kopci
Na Ležánkách
Na Okrouhlíku
Na Rybníčkách
Na Rybníku
Na Sádkách
Na Vrtálně
Na Vsi
Nábřežní
Nad Metelkou
Národních hrdinů
Nemošická, Nemošice
Odbojářů
Okružní
Ostřešanská
Plemenářský podnik
Počápelská
Pod Hřbitovem
Pod Kopečkem
Pod Lipami
Pod Studánkou
Pod Zahradami
Podhumenská
Polní
Polská
Pospíšilovo náměstí
Potěšilova
Příčná
Průmyslová
Raabova
Radiomechaniků
Revoluční
Rosůlkova
Rumunská
Růženy Vojtěchové
Sadová
Sakařova
Schulhoffova
Schwarzovo náměstí
Sezemická
Skrbkova
Škroupova
Spodní
Spojilská
Spořilov
Sportovní
Staré náměstí
Staročernská
Štrossova
Studánecká
Světlá
Tichá
Topolová
Tuněchodská
U Borku
U Háje
U Kamenné vily
U Kapličky
U Kostelíčka
U Mlýnů
U Školy
U Štítu
U Zábran
U Zámečku
Úzká
V Lipinách
V Zahrádkách
V Zákoutí
V Zátiší
Ve Lhotkách
Ve Stezkách
Věry Junkové
Vodárenská
Východní
Winternitzova
Wintrova I
Wintrova II
Za Kopečkem
Zahradní
Zajíčkova
Zelená
Zemědělská
Zminská

Části obce

Část obce
Bílé Předměstí
Černá za Bory
Drozdice
Hostovice
Mnětice
Nemošice
Pardubičky
Staročernsko
Studánka
Žižín
Seznam přijatých dětí, zveřejněno dne: 12.5.2020, do dne: 13.6.2020