Základní škola Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283