Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258

IČO: 
46496921
Jméno ředitelky/le: 
PaedDr. Světlana Divecká
Ulice: 
Josefa Ressla
č.p.: 
2258
PSČ: 
530 02
Telefon: 
466 303 971, 734 643 543
Datová schránka: 
pduhmt9
Adresa poskytování vzdělání: 
Josefa Ressla 2258
Vypsaná volná místa: 
51

Povinná školní docházka ve školním roce 2020/2021 začíná pro děti narozené od 1.9. 2013 do 31.8. 2014.Výjimečně mohou být zapsány i děti narozené od 1. 9. 2014 do 30.6. 2015. K zápisu musí znovu přijít i děti, kterým byl v roce 2019 udělen odklad povinné školní docházky.

Rodiče při zápisu předloží svůj občanský průkaz a rodný list dítěte, cizinci svůj cestovní pas s vyznačeným režimem pobytu.

Pokud se jedná o dítě svěřené do péče jiné osoby, je nutno předložit soudní rozhodnutí.

O přijetí nerozhoduje pořadí, v jakém se rodiče s dítětem k zápisu dostaví.

K zápisu se musí dostavit i ti zákonní zástupce, kteří chtějí pro své dítě žádat odklad školní docházky. K žádosti o odklad je třeba doložit odborné vyjádření školského poradenského zařízení ( PPP nebo SPC) a odborného lékaře nebo dětského klinického psychologa.

Seznam dětí přijatých do prvních tříd ve školním roce 2020/2021 bude zveřejněn u vchodu do školy a na internetových stránkách školy www.zsjres.cz  nejpozději do 15.5. 2020.Písemný doklad o přijetí dítěte ke školnímu vzdělávání si mohou rodiče vyzvednout po tomto datu ve škole. V případě nepřijetí dítěte budou rodiče vždy informováni písemně.

 

 

Ulice

Ulice
8. května
Artura Krause
Bacháčkova
Benešovo náměstí
Boženy Němcové
Boženy Vikové-Kunětické
Branecká
Březová
Čacké
Češkova
Chotkova
Chrudimská
Čihákova
Čs. armády
Demokratické mládeže
Devotyho
Dlouhá
Do Polí
Do Zahrádek
Dostihová
Dr. Matouška
Dražkovická
Dubánkova
Dubová
Františka Ventury
Gorkého
Habřinská
Holcova
Hradčanská
Husitská
Jana Palacha
Jilemnického
Jiránkova
Josefa Poppera
Josefa Ressla
K Barvírně
K Besedě
K Blahobytu
K Dolíčku
K Dubině
K Hladíkovu
K Pašti
K Pišici
K Rybníčku
K Vápence, Pardubice V
K Vinici
K Višňovce
Kašparova
Ke Mlýnu
Ke Splávku
Ke Stájím
Kokešova
Kolonie
Konečná
Kostnická
kpt. Nálepky
kpt. Poplera
Křemenská
Laty Brandisové
Letecká
Lexova
Máchova
Marty Exnarové
Mikulovická
Milheimova
Motoristů
Na Humenském
Na Klínku
Na Návsi
Na Parohách
Na Spravedlnosti
Na Staré poště
Na Štěpnici
Na Záboří
náměstí Dukelských hrdinů
Nemošická, Zelené Předměstí
Obětí 24. srpna
Olšová
Orebská
Pichlova
Pod Břízkami
Pod Vinicí
Popkovická
Pražská
Přeloučská
Přerovská
Raisova
Rokycanova
Rožkova
S. K. Neumanna
Široká
Sjezdová
Školní
Sokolovská
Sportovců
Srnojedská
Staňkova
Svobody
Táborská
Teplého
Terezy Novákové
U Bylanky
U Krematoria
U Moruší
U Panasonicu
U Parku
U Suchého dubu
U Trojice, Svítkov
U Zastávky
V Borku
V Chaloupkách
V Oklikách
V Ráji
V Uličce
Vašákova
Wolkerova
Za Oborou
Zborovské náměstí
Železničního pluku
Žižkova

Části obce

Část obce
Dražkovice
Lány na Důlku
Nové Jesenčany
Opočínek
Popkovice
Staré Čívice
Svítkov
Zelené Předměstí
Seznam přijatých dětí, zveřejněno dne: 13.5.2020, do dne: 31.5.2020