Základní škola Pardubice-Dubina, Erno Košťála 870

IČO: 
48161055
Jméno ředitelky/le: 
Mgr. Bc.Ludmila Kozáková
Ulice: 
Erno Košťála
č.p.: 
870
PSČ: 
530 12
Telefon: 
466 262 878. / 466 261 632
Datová schránka: 
fhghkcm
Adresa poskytování vzdělání: 
Erno Košťála 870
Vypsaná volná místa: 
120

Vážení rodiče,

v letošním školním roce probíhá zápis dětí do 1. tříd pro školní rok 2020/2021 elektronicky na adrese https://zapisyzs.pardubice.eu

Na této adrese naleznete již nyní další informace, ale elektronické vyplňování Žádosti o přijetí dítěte k  základnímu vzdělávání a rezervace termínů k zápisu budou spuštěny na výše uvedené adrese od 16. 3. do 15. 4. 2020. Rezervaci termínu provádějte v tomto systému v záložce "Rezervace." (V době nouzového stavu byl rezervační systém zrušen.)

Tento systém je podobný elektronickému zápisu do pardubických MŠ.

 

Informace o průběhu zápisu do 1. tříd na ZŠ Pardubice-Dubina pro školní rok 2020/2021

Škola může dle své kapacity otevřít  4 první třídy. Kapacita naplněnosti prvních tříd je max. 120 žáků. Vyučovacím a jednacím jazykem školy je český jazyk.

Zápis se koná ve středu 15. dubna 2020 od 13 do 18 hodin a ve čtvrtek 16. dubna 2020 od 13 do 18 hodin na pavilonu B v I. patře.

Průběh zápisu

Zápis je složen z formální části a motivační části v délce cca 15 min. Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí zápisu.

Popis formální části zápisu - kontrola předložené Žádosti o přijetí dítěte a kontrola dokumentů.

Popis motivační části zápisu

Připravené aktivity motivují dítě pro školní docházku, seznamují s prostředím školy a vytváří prostor pro orientační posouzení školní připravenosti dítěte.

V rámci neformálních aktivit (např. rozhovor, hra, básnička, písnička, připravené aktivity zaměřené na určité dovednosti dítěte).

 

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

(zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů)

Zástupce účastníka řízení (zákonný zástupce dítěte) je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby doklad totožnosti.

(§ 36 odst. 5 správního řádu)

 

Povinná školní docházka ve školním roce 2020/2021 začíná pro děti narozené do 31. 8. 2014. Výjimečně mohou být zapsány i děti narozené od 1. 9. 2014 do 30. 6. 2015.

Rodiče (zákonní zástupci) doprovázející děti k zápisu předloží:

* elektronicky vyplněnou a vytištěnou Žádost o přijetí podepsanou zákonným zástupcem. Na Žádosti o přijetí bude systémem vygenerováno jedinečné registrační číslo, které je nutné si zapsat, protože pod tímto číslem (ne pod jménem) bude zveřejněno přijetí dítěte do školy.

* rodný list

* doklad o trvalém bydlišti dítěte (pokud rodiče nemají doklad o bydlišti, vyplní čestné prohlášení)

Čestné prohlášení je ke stažení na stránkách školy www.zsdubina.cz – hlavní stránka nebo záložka Zápis do prvních tříd.

Doklad o trvalém bydlišti může být nahrazen platným občanským průkazem jednoho z rodičů, pokud obsahuje data dítěte.

 

Odklad povinné školní docházky

Pokud jsou rodiče rozhodnuti, že budou žádat o odklad školní docházky je vhodné zajistit si výše doporučující posudky před dubnovým termínem zápisu. Pokud dne 15. nebo 16. dubna 2020 budou tyto dokumenty předloženy ředitelce školy spolu s elektronickou žádostí o odklad povinné školní docházky, může povolit odklad již v termínu zápisu, tedy 15. a 16. dubna 2020. V případě obou souhlasných doporučení k odkladu se nevyplňuje elektronická Žádost o přijetí dítěte.

V případě, že zákonnní zástupci zvažují odklad nebo nemají ve dnech zápisu obě souhlasná doporučení k odkladu, musí elektronicky vyplnit, vytisknout a podepsat Žádost o přijetí dítěte i Žádost o odklad

Děti po odkladu v roce 2019/2020

Pokud bylo dítě u zápisu vloni, může fyzicky absolvovat celý zápis znovu nebo se mohou dostavit pouze zákonní zástupci s elektronicky vyplněnou Žádostí o přijetí dítěte.

 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Oznámení o přijetí dítěte bude zveřejněno pod vygenerovaným registračním číslem na webových stránkách školy - hlavní stránka a v záložce Zápis do 1. tříd. Seznamy přijatých dětí budou zveřejněny také na vstupních dveřích obou pavilonů školy a ve vývěsní skříňce. Termín bude upřesněn.

 

Ulice

Ulice
22. července
28. října
5. května
Akátová
Bartoňova
Bělobranská dubina
Benedettiho
Bezdíčkova
Blahoutova
Boční
Boháčova
Bokova
Borská
Brigádníků
Bubeníkova
Bubeníkovy sady
Bulharská
Čechovo nábřeží
Černoborská
Dašická
Dělnická
Divišova
Do Nového
Drozdická
Dubinská
Dubové návrší
Dubská
Erno Košťála
Fibichova
Fidrova
Fučíkova
Gebauerova
Holandská
Holubova
Hostovická
Hraniční
Hromádkova
Hůrka
Husova
Jabloňová
Jana Zajíce
Josefa Janáčka
JUDr. Krpaty
K Hřebčinci
K Lesu
K Pardubičkám
K Přejezdu
K Pustinám
K Silu
K Zámečku
Ke Hrázi
Ke Hřbitovu
Ke Hřišti
Ke Kamenci
Ke Kobelnici
Ke Trati
Ke Tvrzi
Komenského
Kotkova
Kovárenská
Krátká
Kyjevská
Lánská
Lesní
Lidmily Malé
Luční
Luďka Matury
Mandysova
Mezi Mosty
Mnětická
MUDr. Ducháčkové
Musílkova
Na Babce
Na Benátkách
Na Brázdách
Na Bukovině
Na Drážce
Na Haldě
Na Hrázi
Na Klárce
Na Kopci
Na Ležánkách
Na Okrouhlíku
Na Rybníčkách
Na Rybníku
Na Sádkách
Na Vrtálně
Na Vsi
Nábřežní
Nad Metelkou
Národních hrdinů
Nemošická, Nemošice
Odbojářů
Okružní
Ostřešanská
Plemenářský podnik
Počápelská
Pod Hřbitovem
Pod Kopečkem
Pod Lipami
Pod Studánkou
Pod Zahradami
Podhumenská
Polní
Polská
Pospíšilovo náměstí
Potěšilova
Příčná
Průmyslová
Raabova
Radiomechaniků
Revoluční
Rosůlkova
Rumunská
Růženy Vojtěchové
Sadová
Sakařova
Schulhoffova
Schwarzovo náměstí
Sezemická
Skrbkova
Škroupova
Spodní
Spojilská
Spořilov
Sportovní
Staré náměstí
Staročernská
Štrossova
Studánecká
Světlá
Tichá
Topolová
Tuněchodská
U Borku
U Háje
U Kamenné vily
U Kapličky
U Kostelíčka
U Mlýnů
U Školy
U Štítu
U Zábran
U Zámečku
Úzká
V Lipinách
V Zahrádkách
V Zákoutí
V Zátiší
Ve Lhotkách
Ve Stezkách
Věry Junkové
Vodárenská
Východní
Winternitzova
Wintrova I
Wintrova II
Za Kopečkem
Zahradní
Zajíčkova
Zelená
Zemědělská
Zminská

Části obce

Část obce
Bílé Předměstí
Černá za Bory
Drozdice
Hostovice
Mnětice
Nemošice
Pardubičky
Staročernsko
Studánka
Žižín

Obce

Obec
Spojil
Seznam přijatých dětí, zveřejněno dne: 13.5.2020, do dne: 8.6.2020