Základní škola Pardubice, Bratranců Veverkových 866

IČO: 
60159154
Jméno ředitelky/le: 
Mgr. Leoš Šebela, MBA
Ulice: 
Bratranců Veverkových
č.p.: 
866
PSČ: 
530 02
Telefon: 
734 169 004 - Mgr. Cejnarová (zástupkyně ŘŠ pro 1. stupeň)
Datová schránka: 
wwchkue
Adresa poskytování vzdělání: 
Bratranců Veverkových 866
Vypsaná volná místa: 
70

Povinná školní docházka ve školním roce 2020/2021 začíná pro děti narozené do 31. 8. 2014. Výjimečně mohou být zapsány i děti narozené do 30. 6. 2015.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU

 • dokládání skutečného bydliště je třeba pouze tehdy, pokud nemáte ve spádu školy trvalé bydliště, ale pouze skutečné – je v systému kriterií zohledněno jedním bodem
 • pokud máte v obvodu trvalý pobyt, tuto informaci máme z registru obyvatel již ověřenou
 • pokud ve spádu nemáte ani trvalý či skutečný pobyt, nedodáváte žádné potvrzení

 

K žádosti o přijetí prosím dále přiložte samostatný list, na kterém napište, se kterými dětmi (maximálně 2) byste chtěli Vaše dítě umístit do třídy, popřípadě volbu paní učitelky třídní a také co je prioritou – zda učitelka nebo děti.

První třídu bude vyučovat paní učitelka Mgr. Leona Abrahamová, Mgr. Pavlína Kreižová, a Mgr. Jitka Křenková.

Děkujeme za spolupráci.

 

INFORMACE K ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU
PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Příjem žádostí o přijetí dítěte i o odklad školní docházky bude probíhat

od 15. do 22. dubna 2020

POZOR! Vyplněním žádosti v aplikaci zapisyzs.pardubice.eu ještě není přihláška podaná.

PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ LZE PROVÉST TĚMITO ZPŮSOBY:

 1. Osobním podáním ve škole ve dnech 15. a 16. dubna v době 13 - 18 hodin.

K osobní návštěvě ve škole prosím využijte čas rezervovaný v aplikaci zapisyzs.pardubice.eu. Vyhneme se tak frontám a setkání většího počtu lidí.

 1. Zasláním do datové schránky školy – POZOR! zákonný zástupce musí mít datovou schránku jako fyzická osoba (nikoliv firemní).
 2. Zasláním vytištěné a podepsané žádosti poštou.
 3. E-mailem - pouze v případě, že zákonný zástupce má platný uznávaný elektronický podpis, kterým žádost podepíše (nelze jen poslat prostý email).

 

JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ:

 1. Navštivte zapisyzs.pardubice.eu, podle pokynů vyplňte, vygenerujte, vytiskněte a podepište žádost o přijetí.
 2. K žádosti přiložte:
 • kopii rodného listu
 • pokud nemáte ve spádu naší školy trvalé bydliště - doložení skutečného bydliště (výpis z katastru nemovitostí, kopie platné nájemní či podnájemní smlouvy, písemného prohlášení vlastníka nemovitosti o souhlasu s užíváním objektu či bytu, jiného dokladu o užívacím právu k objektu či bytu)
 • pokud má vaše dítě ve škole sourozence, který bude žákem ještě v příštím školním roce, připište prosím jeho jméno a současnou třídu na poslední stranu žádosti
 • cizinci – kopie povolení k pobytu, pasu dítěte, zdravotní pojištění

 

V případě, že se do školy dostavíte osobně a nemáte možnost kopii předem (pro urychlení) pořídit, dokument okopírujeme ve škole.

V případě zasílání datovou schránkou, emailem či poštou je třeba tyto kopie dokumentů doložit, jinak budete vyzváni k jejich dodání. Nezapomeňte prosím odeslat do 22. 4. 2020.

 

JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ ŽÁDOSTI O ODKLAD:

 1. Navštivte zapisyzs.pardubice.eu , podle pokynů vyplňte, vygenerujte, vytiskněte a podepište žádost o odklad.
 2. K žádosti přiložte:
 • kopii rodného listu
 • kopii stanoviska odborného lékaře nebo klinického psychologa
 • kopii posouzení školní zralosti, kterou vystavilo školské poradenské zařízení

Pokud tyto přílohy nemůžete doložit, protože se vám je z důvodu nouzové situace nepodařilo zajistit, podejte žádost o odklad i bez nich. Ředitel školy řízení přeruší a stanoví vám dostatečnou lhůtu na jejich dodání.

V případě jakýchkoli nejasností, dotazů nás neváhejte kontaktovat na tel. 734 169 004 – Mgr. Sabina Cejnarová, zástupkyně ředitele školy pro 1. stupeň.

cejnarova.sabina@zsbrve.cz

Děkujeme za spolupráci a těšíme se na vás.

 

 

Ulice

Ulice
17. listopadu
Anenská
Arnošta z Pardubic
Bartolomějská
Bělobranské náměstí
Bratranců Veverkových
Havlíčkova
Hlaváčova
Hronovická
Jahnova
Jindřišská
Jiráskova
Jiřího z Poděbrad
Jungmannova
K Polabinám
K Vápence, Pardubice I
Karla IV.
Klášterní
Komenského náměstí
Kostelní
kpt. Bartoše, Zelené Předměstí
kpt. Jaroše
Labská
Macanova
Malá
Masarykovo náměstí
Na Hrádku
Na Třísle
nábřeží Závodu míru
náměstí Čs. legií
náměstí Jana Pernera
náměstí Republiky
Nerudova
Palackého třída
Pernerova
Pernštýnská
Pernštýnské náměstí
Pod Sklípky
Příhrádek
Sladkovského
Smetanovo náměstí
Smilova
Štefánikova
Štolbova
Sukova třída
Svaté Anežky České
třída Míru
Tylova
Tyršovo nábřeží
U Divadla
U Husova sboru
U Marka
U Stadionu
U Trojice, Zelené Předměstí
Wernerovo nábřeží
Za Pasáží
Zámecká
Zelenobranská
Žitná

Části obce

Část obce
Pardubice-Staré Město
Zámek
Seznam přijatých dětí, zveřejněno dne: 13.5.2020
Poř. Identifikátor Spisová značka Výsledek Přijato do
1 1685824960 Z200101 Přijato Běžné třídy
2 1693306112 Z200163 Přijato Běžné třídy
3 1996687872 Z200127 Přijato Běžné třídy
4 2002426368 Z200149 Přijato Běžné třídy
5 2023735043 Z200111 Přijato Běžné třídy
6 2182955776 Z200132 Přijato Běžné třídy
7 2514088448 Z200134 Přijato Běžné třídy
8 2603385344 Z200117 Přijato Běžné třídy
9 2737972096 Z200181 Přijato Běžné třídy
10 2871694082 Z200188 Přijato Běžné třídy
11 3089431042 Z200143 Přijato Běžné třídy
12 3300130688 Z200108 Přijato Běžné třídy
13 3339873281 Z200116 Přijato Běžné třídy
14 3806780672 Z200162 Přijato Běžné třídy
15 3823614725 Z200107 Přijato Běžné třídy
16 4015506432 Z200164 Přijato Běžné třídy
17 4127874624 Z200150 Přijato Běžné třídy
18 4179044864 Z200190 Přijato Běžné třídy
19 4209068032 Z200193 Přijato Běžné třídy
20 4215710464 Z200179 Přijato Běžné třídy
21 4588336649 Z200119 Přijato Běžné třídy
22 4916597952 Z200169 Přijato Běžné třídy
23 4927729408 Z200124 Přijato Běžné třídy
24 4995925763 Z200138 Přijato Běžné třídy
25 5007756879 Z200154 Přijato Běžné třídy
26 5007969792 Z200131 Přijato Běžné třídy
27 5112026112 Z200156 Přijato Běžné třídy
28 5505084672 Z200186 Přijato Běžné třídy
29 5585722368 Z200121 Přijato Běžné třídy
30 5654111744 Z200112 Přijato Běžné třídy
31 5894756864 Z200126 Přijato Běžné třídy
32 5934343681 Z200115 Přijato Běžné třídy
33 6015630848 Z200155 Přijato Běžné třídy
34 6080126464 Z200157 Přijato Běžné třídy
35 6337548544 Z200125 Přijato Běžné třídy
36 6347601925 Z200120 Přijato Běžné třídy
37 6351158272 Z200142 Přijato Běžné třídy
38 6382436864 Z200128 Přijato Běžné třídy
39 6448366336 Z200104 Přijato Běžné třídy
40 6514691008 Z200123 Přijato Běžné třídy
41 6761822727 Z200158 Přijato Běžné třídy
42 6776312576 Z200113 Přijato Běžné třídy
43 6876322304 Z200170 Přijato Běžné třídy
44 6879730048 Z200189 Přijato Běžné třídy
45 6909225472 Z200122 Přijato Běžné třídy
46 6938070016 Z200118 Přijato Běžné třídy
47 6941600512 Z200110 Přijato Běžné třídy
48 6986243584 Z200194 Přijato Běžné třídy
49 7055993622 Z200178 Přijato Běžné třídy
50 7056135688 Z200191 Přijato Běžné třídy
51 7189861376 Z200140 Přijato Běžné třídy
52 7222784220 Z200106 Přijato Běžné třídy
53 7288096768 Z200102 Přijato Běžné třídy
54 7354954249 Z200147 Přijato Běžné třídy
55 7603031552 Z200167 Přijato Běžné třídy
56 7608696704 Z200180 Přijato Běžné třídy
57 7616832768 Z200160 Přijato Běžné třídy
58 7822349824 Z200161 Přijato Běžné třídy
59 8174047488 Z200192 Přijato Běžné třídy
60 8224480256 Z200141 Přijato Běžné třídy
61 8277511936 Z200103 Přijato Běžné třídy
62 8342697216 Z200137 Přijato Běžné třídy
63 8349126449 Z200146 Přijato Běžné třídy
64 8449675264 Z200148 Přijato Běžné třídy
65 8857695744 Z200176 Přijato Běžné třídy
66 8986741504 Z200109 Přijato Běžné třídy
67 8991768327 Z200130 Přijato Běžné třídy
68 9010758656 Z200114 Přijato Běžné třídy
69 9489197824 Z200175 Přijato Běžné třídy
70 9536130048 Z200136 Přijato Běžné třídy
71 9662924843 Z200151 Přijato Běžné třídy
72 9765127808 Z200185 Přijato Běžné třídy
Odklady povinné školní docházky, zveřejněno dne: 13.5.2020
Poř. Identifikátor Spisová značka Výsledek
1 1106482176 Z200174 Odloženo
2 1870188288 Z200153 Odloženo
3 2178137856 Z200183 Odloženo
4 2182955776 Z200184 Odloženo
5 4544365568 Z200182 Odloženo
6 6080126464 Z200187 Odloženo
7 6889656321 Z200105 Odloženo