Základní škola a mateřská škola, Pardubice-Pardubičky, Kyjevská 25